KRZYSZTOF MATUŁAWEB DEVELOPER

Polityka prywatności, czyli ważne informacje o Twoich danych osobowych

Działalność w internecie, jako twórcy treści, jak i czytelnika, podlega przepisom prawnym. Jednym z rozporządzeń jest tzw. RODO dające wskazówki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Poniżej wyjaśniam, jak wygląda to na stronie internetowej matuła.pl

Administrator danych osobowych

 • Krzysztof Matuła, zamieszkały w Chełmie.
 • Skontaktujesz się ze mną za pośrednictwem formularza na stronie w dziale kontakt.
 • Działalność zawodową prowadzę w oparciu o umowy z Klientami lub w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej, dlatego na dzień dzisiejszy nie znajdziesz tu adresu pocztowego.

Dane osobowe

 • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi dystrybucji newslettera.
 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Twoje dane osobowe podane podczas formularza kontaktowego zbieram w celu komunikacji z Tobą, Dlatego niezbędny jest mi adres e-mail, by umożliwić Ci odbiór wiadomości. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale bez tych informacji nie uda mi się wysłać do Ciebie e-maila.

Powierzenie danych

W związku z powyższymi informacjami informuję, że powierzam Twoje dane:

 • ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Al. Rejtana 55, numer NIP 813-03-35-772 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

Dane osobowe

 • Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem Strony, poprzez dostępne na niej formularze, m.in. formularz kontaktowy.
 • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 • Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 • Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 • Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 • Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§ 3 Pliki cookies

 • Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 • Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 • Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • Kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
 • Kod śledzenia Piksel Facebook - Narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.
 • Kod Google Remarketing - Rodzaj kampanii prowadzonej w ramach programu reklamowego Google AdWords. Kampanie tego rodzaju wykorzystywane są w celu powtórzenia przekazu reklamowego użytkownikom.

§ 5 Logi serwera

 • Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem